על אודות האתר
 
 
כיצד לייצג את הגטו?


תהליך בניית האתר לווה לכל אורכו בשאלה: האם אפשר בכלל לייצג את הגטו? ואם כן, כיצד?

ראשית, הנאצים הקימו יותר מאלף גטאות. הגטאות היו לעתים שונים מאוד זה מזה, וחיי היהודים בגטו אחד לא היו תמיד דומים לחיי היהודים בגטו אחר. אין "גטו" אחד.
שנית, הגטו היה מרחב כאוטי שבו שלטו רעב, מחלות, משלוחים ומוות. האם אפשר בכלל לייצג מרחב כזה?

בבניית האתר בחרנו להתמודד עם שאלות אלו בעזרת כמה עקרונות מנחים:

א. נמנענו משחזור היסטורי מדויק של גטו אחד אלא יצרנו רחוב דמיוני המהווה ייצוג סימבולי של מרחב הגטו. עם זאת ביססנו את איור הרחוב על תצלומים היסטוריים מכמה גטאות, כך שברחוב אפשר לראות פרטים מייצגים מגטאות שונים. לדוגמה, בחלק מהגטאות ענדו היהודים טלאי צהוב, ובחלק מהגטאות הם ענדו סרטי זרוע. אנו בחרנו להשתמש בשתי צורות הסימון. (מהבחינה ההיסטורית היו גם מקרים של ערבוב של צורות סימון, כאשר יהודים מאזורים שונים הגיעו לגטו אחד).

חזרה לרחוב המשך חזור
אתר גלים