ילדים בגטו רעב בגטו
עדותתצלוםעל נייר
חפץ

תלוש חלוקת לחם מגטו לודז'
תלוש חלוקת לחם מגטו לודז'
שתייםאחד
חזרה לרחוב

תלושי מזון


באמצעות תלוש המזון היה אפשר לקבל מנות קטנות של מזון. גם לילדים היו תלושי מזון.

את תלושי המזון חילקה בדרך כלל מועצת היהודים שמונתה לנהל את הגטו (היודנראט).

תלושי המזון היו רכוש יקר ערך. אם תלוש המזון אבד או נגנב, אי אפשר היה לקבל אוכל.


לחצו על שתייםכדי לראות מתנה מפתיעה.

כל הזכויות שמורות © עמותת סנונית ויד ושם www.yadvashem.org.il (ראו תנאי שימוש)
ילדים בגטו רעב בגטו